CORTEX 13 – Hedvandsafresning med sæbe

Beskrivelse af rensemetoden:
Sæbe påføres overfladen før afrensning. Virketid varierer fra et enkelt døgn op til en uge, afhængigt af angreb, overflade og erfaring. Midlet har til hensigt at opløse det smus, fedt og urenheder som sidder på overfalden. Efter endt virketid, renses overfladen med højtryksspuler med oliefyr med højtryk op til 300 bar og 30 liter pr minut. Temperatur tryk og vandmængde justeres så det ønskede resultat opnås uden at overfladen udvaskes og beskadiges. Desinficeringsmidlet har yderligere til hensigt at dræber algekimen I overfladens porer og forsinker derved ny algevækst. Ved rensning af flisegange, dæk og brolægning kan evt. anvendes roterende dysser I et lukket mundstykke som begrænser svineri i omgivelserne. 

Materiale: 
Der anvendes højtryksrenser med oliefyr. Cortex anvender kun mobile dieseldrevne anlæg med vandtank og egen strømforsyning. Til påføring desinficeringsmidlet anvendes hånd eller airlesssprøjte, alt efter arealstørrelse.

Anvendelsesområder:
Rensemetoden bruges til urenheder på stort set alle facade og bygningsmaterialer. På træværk og porøse overflader skal spules med forsigtighed, for at undgå nedbrydning af overfalden. Metoden fjerner kun de urenheder som opløses af sæben og hedevandsspulingen. Den fjerner ikke forureningsdannelse og misfarvning af materialet/overfalden.

Udfaldskrav/beskadigelsesgrad:
Udfaldskravet påvises ved en prøverensning, hvor den maksimale beskadigelsesgrad også vil kunne ses. Prøverensningen vil typisk være på 1 m2 og vil blive lavet på et særligt udsat område eller efter aftale.

Miljø og sikkerhed:
Alt afrensnings arbejde skal meldes til miljøkontrollen. Stilladset skal, hvis omgivelserne kræver det, afdækkes med plastik. Vinduer, døre o.lign. beskadiges ikke under afrensning, men skal efter ønske afdækkes med 200 my plastik. Man skal dog være opmærksom på at vandet kan trænge gennem utætheder og revner og påføre vandskader. Støjgenerne vil være begrænsede.

Medarbejderen vil opfylde de givne krav til sikkerhed på byggepladsen og evt. bære regntøj og øjenbeskyttelse. desinficeringsmidlet er fortyndet og skader ikke beplantning og græs I omgivelserne.

Rengøring:
Afrensning udføres oftest nedefra og op. Overfladen bør derfor nedskylles oppefra og ned efterfølgende. Ligesom flisegange og andre faste overflader bør nedskylles og rengøres.


DENNE METODE ER GOD TIL FØLGENDE OVERFLADE(R)

Blank murede facade
Beton
Behandlet overflade

%d bloggers like this: