All-Tech

All-tech er specialiseret i:

  • Reparation og vedligehold af højtryksanlæg, kompressorer og facaderensningsmateriel
  • Opbygning og montering af trailer og mobile højtryksanlæg
  • Akut reparation fra mobilt værksted ude på pladserne
  • Reparation og trykning af højtryksslanger både på værksted og
    ude på pladserne
  • Salg af højtryksudstyr
  • Udlejning af mobile højtryksrensere

Henvendelser, eller spørgsmål om All-tech, rettes til: Henning Clausen
på telefon 2969 4890 eller mail info@all-tech.dk

Kontor og værksted: Amager Strandvej 18, 2300 København S.

Maskiner og materiel til facaderensning kræver en høj grad af vedligeholdelse. Nedbrud og produktionsstop er demotiverende og koster penge og tid. Ønsket om hurtig og effektiv reparation og vedligehold gav os i midten af 90’erne ideen til etablering af eget værksted.

Værkstedet blev i første omgang etableret og arbejdsgange, vedligeholdelses manualer, serviceperioder og reparation i forbindelse med akut nedbrud blev implementeret af Henrik Seiffert. I 2002 kom Henning Clausen til, overtog værkstedet og skabte hurtigt overskud til at tage flere opgaver ind end arbejdet med Cortex eget materiel krævede. 

For at udnytte værkstedets potentiale og samtidig imødekomme vores kollegaers stigende efterspørgsel efter seriøs og effektiv service indenfor facaderensningsmateriel var det naturligt at køre All-tech videre som en selvstændig virksomhed.

I dag driver Henning Clausen virksomheden som sin egen. For at skabe den fornødne fleksibilitet er der kommet en smed mere i staben. Service og reparationsdelen er udvidet med flere andre aktiviteter.

%d bloggers like this: