Om Os

Cortex er en niche virksomhed beskæftiget indenfor renovering og vedligehold af ejendomme.
Cortex fungerer som rådgivende og udførende, specialiseret i afrensning af facader og beton med dertil hørende renoveringsarbejder. Cortex er startet som enkeltmandsvirksomhed i 1991 og omlagt som ApS pr. 01.01.1997.

I dag er Cortex ejet af Holger Schultz og Jesper Sørensen. Cortex er en af de førende virksomheder inden for denne branche. Cortex råder over anlæg til gennemførsel af alle typer afrensningsopgaver, lige fra traditionelle sandblæsningsanlæg til laserrensning og Water Jetting med 2500 bar. Uddannelse af medarbejdere til at betjene anlæggene sker internt i Cortex af erfarne medarbejdere, dette sikre at ingen medarbejder får afrensningsopgaver sværere end den enkelte medarbejder kan magte.  

Medarbejdere

Holger Schultz
Salg og administration
Tlf. +45 2969 4850
Mail: holger@facaderens.dk

Holger Schultz startede selvstændig i Cortex som facader i 1986 og fungerer i dag som direktør med primære arbejdsområder indenfor tilbudsgivning, rådgivning, administration, kontrakt forhandlinger og byggesagsstyring. Holger Schultz er økonomiuddannet men selvlært i byggebranchen med facaderensning som speciale. Holger fungerer endvidere som sælger og rådgiver i datterselskabet Cortex Membran.

Jesper Sørensen
Produktion og rekruttering

Tlf. +45 2969 4851
Mail: jesper@facaderens.dk

Jesper Sørensen startede i Cortex som facaderenser som 18-årig i 1990 og blev medejer I 2000. Jesper varetager i dag produktionsstyring og -planlægning, håndtering af anlæg og maskiner, oplæring af nye folk, prøve afrensninger og kvalitetskontrol samt daglig planlægning. Jesper Sørensen har beskæftiget sig med facadeafrensning i 25 år og ved hvad han roder med ned til mindste detalje.

Jan Hansen
Salg og markedsføring
Tlf. 2969 4854
Mail: jan@facaderens.dk

Jan Hansen er, med sine 36 år i branchen, den mest erfarne facaderenser i kongeriget. Jan startede i Jysk rengøring, hvor han opbyggede en separat afdeling for facaderensning, fortsatte I Omø Værkstederne som han transformerede fra industrirensning til også at udføre facaderensning. Jan har de sidste par år fungeret som beregner i Cortex Facaderens, med tilbudsgivning og rådgivning som hovedsansvarsområder. Jan ved udover afrensning en masse om overfladebehandling og imprægnering.

Mikkel Schultz
Produktion og administration
Tlf. 2969 4855
Mail: mikkel@facaderens.dk

Mikkel Schultz er uddannet bygningskonstruktør i 2017 og blev ansat som funktionær i 2019. Mikkels primære opgave er styring af produktionen og administrative opgaver. Mikkel har siden 2004 brugt sine ferier og sabbatår som facaderenser i Cortex Facaderens. Derudover har Mikkel arbejdet som byggeleder for Züblin og Øens Murerfirma. Det giver et solidt fundament i byggebranchen – både teoretisk og praktisk.

Henry Taylor
Formand
Tlf. 2969 4875

Henry Taylor startede som facaderenser i Cortex i 2000. Henry beskæftiger sig hovedsagligt med de finerer og meget skånsomme rensemetoder som vandspray og jos/silk afrensning. Henry påtog sig hurtigt formandsstatus og har i dag ansvaret for den daglige drift af skånsomme facaderensninger og fuge udfræsning. 

Carsten Parsow
Bogholder
Tlf. 2074 1370
Mail: carsten@facaderens.dk

Carsten startede i Cortex i sommeren 2020. Carsten har en fortid i bankverdenen samt stor erfaring med bogholderi. Carsten styrer løn såvel som debitor og kreditor bogholderi. 

Henning Clausen
Udlejning og vedligehold af materiel
Tlf. 2969 4890
Mail: info@all-tech.dk

Henning Clausen har haft ansvaret for Cortex maskinpark, indkøb og tekniske udvikling siden 2002. Henning har erhvervet en enorm erfaring i vand og trykluft gennem 35 år virke i indland og udland. Henning er endvidere medejer og daglig leder af firmaet All-Tech som reparerer og vedligeholder facaderensnings udstyr for Cortex Facaderens og afrensningsbranchen.

Historie

Cortex facaderens blev registreret som et personligt ejet firma i 1991. Holger Schultz, der startede firmaet, havde tumlet med facaderensning som en delaktivitet til rengøring og byggevirksomhed i 4-5 år forinden. I Cortex skulle facaderensning være ekspertisen. Timingen var god, fordi byfornyelsen også for alvor tog fat. Ønsket om facaderensning af høj kvalitet, udført med stor skånsomhed og respekt for oprindelighed, gik hånd i hånd med byfornyelsesselskabernes ønske om originalitet i såvel arkitektur og materialer. Den store efterspørgsel med offentlige tilskud i baghånden, gav branchen mulighed for en fantastisk vækst og udvikling.

I 1997 blev Cortex omdannet til anpartsselskab og i 1998-2000 tiltrådte Jesper Sørensen og Flemming Nielsen som ligeværdige kompagnoner. Anvendelse af laserrensning og computerstyret vandspray til rensning af Marmorkirken i 1999-2000 fundamenterede atomalderens indtræden i facaderensningsbranchen.

Tre kompagnoner med så forskellige kompetencer, men med samme mål, muliggjorde og medførte en stor ekspansion i firmaet de efterfølgende år. Erfaring giver indsigt og skade gør klog. Dette blev da også de væsentligste ingredienser i opskriften på den ”passende størrelse” af firmaet Cortex Facaderens. En stor del af vores ordre potentiale ligger i grundmurede ejendomme fra forrige århundrede. Det har derfor været naturligt at udvide vores produktsortiment til udfræsning af fuger og indlægning af horisontalspærre.

%d bloggers like this: