Referencer

Skien Kirke

Om: Skien Kirke blev opført i 1894 til erstatning af den tidligere Kristianskirken som nedbrændte under bybranden i 1886. Kirken er bygget I røde sten og ornamenteret med granit og glaserede tegl.

Metoder: PDF. Afrensning: Kirken er afrenset i kombination af vandspray og josafrensing. Cortex tidligere arbejder på bla. Oslo Storting dannede grundlag for kontakten til især Arkitekten. I forbindelse med renovering af facaderne skulle mange tusinde sten skiftes pga. nedbrydning og frostsprængning. Den primære begrundelse for afrensning var derfor at skabe ensartethed mellem nyt og gammel murværk.

Bygherre: Kirkeligt Fællessråd, Norge.
Rådgiver: Poul Neubert, Norge.
Hovedentrepenør: Viking Enterprise, Norge.

Politigården

Om: Politigården på Polititorvet I København blev bygget I 1918-1924. Den imponerende bygninger er kendt som den sidst opførte ny klassiske  bygning i Europa.

Metoder: På gade facader var ca 60 % af eks puds original og meget nedslidt. I gennem tiden var de ca 40% repareret i kraftig blanding af grus og cement. Hårdheden bestemte at alt puds på facader skulle nedbankes til ren sten for genopbygning. Fængselsgårdene var tyndpudsede og blev afrenset til ren sten ved vådsandblæsning. Den runde gård står I kalkholdige natursten som øverste del af marmorkirken, der jo var renset nogle år forinden. Afrensning med kombineret vandspray og jos var derfor oplagt. Udfordringen var den ringe adgang til gården. Alt grej skulle bæres igennem en smal døråbning eller hejses over tag. NCC og Cortex i forening valgte at udføre arbejdet fra store rullestilladser som blev flyttet rundt på “skinner” med trucks.

Bygherre: Rigspolitiet
Rådgiver: Axel Poulsens Arkitekter
Hovedentrepenør: Højgaard & Schultz

Oslo Storting

Om: I over 50 år flyttede det norske storting rundt I lånte lokaler, indtil det I 1866 endelig fik egen Stortingsbygning. Stortingen er opført I mursten som en grundmuret ejendom. Facaderne star I en slags gule munkesten ornamenteret med norsk granit og mørkere brændte sten.

Metoder: I 2002 rensede Cortex sydfacaden mod Stortingsgata i samarbejde med Arkitekt Poul Neubert og Stortingets tekniske afdeling. Efter forsøg med alle relevante metoder inkl. laserrensning blev det besluttet at rense facaden med en kombination af vandspray og josafrensning. I 2006 rensede Cortex de indre gårde. I 2013 gavlen og facaden på præsidentfløjen mod Karl Johans Gata.

Bygherre: Stortinget
Rådgiver: A.L. Høyer
Hovedentrepenør: Alliero A/S

Marmorkirken

Om: Marmorkirken er bygget i København K. Kirkens nederste del er opført i gjellebæk marmor fra Norge imens den øverste del er opført I murværk og kalksten fra Sydsjælland.

Metoder: Kirkens facader var helt sorte af forureningsdannelse, ophobet gennem mange år på arealer med læ for vejrliget og andre steder nærmest rene og vindblæst I overfladen. Facaderne fremstod meget uensartet, hvilket stjal en stor del af det oprindelige udtryk. Især i den fine ornamentik var der kraftige aflejringer af sort forgibsning som udviskede detaljerigdommen.

Bygherre: Frederikskirkens menighedsråd
Rådgiver: EMA, Erik Møllers Arkitekter
Hovedentrepenør: Monberg & Thorsen A/S

Carlsberg Bygning Ny Tappehal CB8

Om: Ny Tappehal CB8 på Carlsberg havde aftjent sin værnepligt og skulle nedrives i forbindelse med opførelsen af den nye Carlsberg bydel. For at kunne knuse betonen og genbruge den til opfyld skulle alle overflader derfor miljøsaneres inden nedrivning.

Metoder: Bygningen blev sat under undertryk og renset etagevis oppefra og ned. Maling blev renset af overflader ved sandblæsning, affaldet samlet i bigbags og hejst ned. Samtlige overflader blev efterfølgende rengjort ved trykspuling. 35.000 m2 blev afrenset og miljøsaneret på 4 uger.   

Bygherre: Carlsberg A/S
Hovedentrepenør: Kingo Karlsen A/S

H.C Andersens Boulevard

Om: Ejendommen er opført i 1914, grundmuret og facader i pudset murværk. Facaderne er ornamenteret i trukket puds med detaljer i gibs. Facaden var oprindeligt kalket men malet med forskellige malingtyper gennem tiden. Vedhæftningen mellem lagene var så dårlig at der ikke kunne males oven på eksisterende.

Metoder: For at bevare facaden detalje rigdom blev malingen opløst med kemi og renset ned med meget varmt vand til fast bund for den nye maling.

Bygherre: Jorks Ejendomsselskab
Rådgiver: Design Group Architects
Hovedentrepenør: Raadvad Entreprise A/S

%d bloggers like this: