CORTEX 05 – Vandspray

Beskrivelse af metoden:
Vandspray er en videreudvikling af vandsivning. Vandet forstøves periodisk vha. tryk i rummet mellem facaden og plastikafdækningen. Luften opfugtes og dermed overfladen, der ønskes afrenset. Overfladen kan således med begrænset vandmængde holdes fugtig uden stor vandophobning i facaden til følge. Facaden bearbejdes manuelt med efterfølgende nedskylning, indtil ønsket renhedsgrad (Cortex 01 og 02). Hvis dette ikke opfylder den ønskede renhedsgrad vil jos være mere effektivt (Cortex 13).

Materiale: Højtryksrenser tilsluttet til fleksibelt forstøvnings system, styret af computer med kontrolleret timer, der sørger for at intervallet opretholdes.

Anvendelsesområder:
Teglsten, natursten og alle former for pudset overflader, hvor besmudsning eller forureningsdannelse ønskes fjernet. Metoden tillader også maksimal afrensning på nedadvendte flader.

Udfaldskrav/beskadigelsesgrad:
Udfaldskravet påvises ved en prøverensning. Renhedsgraden og aftale om “maksimal beskadigelse” er vigtige elementer i vores kvalitetskontrol. Aftaler herom bør være entydige. Prøverensningen vil typisk være på 1m2 og vil blive lavet på et særligt udsat område eller efter aftale. 

Miljø og sikkerhed:
Afrensningsarbejde skal altid meldes til miljøkontrollen. Vinduer, døre o.lign. bør tætnes. Man skal være opmærksom på at vand og støv vil trænge igennem utætheder og kan forårsage skader. Fortættet vandstøv i form af vand kan evt. opsamles under stillads. Da der kun arbejdes med vand, behøves der kun regntøj.

Rengøring:
Da der kun bliver arbejdet med vand, vil der kun ligge snavs på stilladset. I takt med afrensningen vil alle stilladsdæk blive spulet rene. Alt snavset vil til sidst blive spulet sammen på brolægningen og fjernet. Hvis jos er blevet anvendt vil det gribes an ligeledes.  

RFERENCE(R) DER HAR BRUGT DENNE METODE

Skien Domkirke
Oslo Storting

DENNE METODE ER GOD TIL FØLGENDE OVERFLADE(R)

Natursten
Blank murede facade
Beton

%d bloggers like this: