Fugeudfræsning

Udover facaderensning beskæftiger Cortex 8-10 mand med udfræsning af fuger i gammelt murværk.

Murværk er en unik del af dansk bygningskultur. Det er et stærkt og holdbart, smukt og modstandsdygtigt facademateriale. Det kræver ikke meget vedligeholdelse, hvis bare fugen holdes ved lige.

Vedligeholdelse af fugen kan ske ved partiel reparation eller ved fuld udfræsning og om fugning. Facaderensning og fugearbejde går hånd i hånd og udfræsning er derfor en naturlig udvidelse af Cortex aktiviteter.

Udfræsning er almindeligvis udført med elektriske vinkelslibere og fræsestifter. Pga. de mange rystelser og regler om ”hvide fingre” er det ikke tilladt at arbejde med disse maskiner mere end to timer om dagen. Overholdelse af disse regler vil gøre udfræsning af hele facader til uoverskuelige projekter og mange vil ikke kunne finde en tilfredsstillende kvalitet eller passende logistik i udførelsen. I Cortex bruger vi trykluftdrevet værktøj, som ikke har de samme rystelser. De samme regler gælder derfor ikke og vi kan arbejde kontinuerligt og mængde orienteret på en anden måde.

Mange anser udfræsning af fuger som trivielt, beskidt og kedeligt arbejde. Dårligt værktøj og forhåndværende materialer forstærker den holdning. I Cortex har vi med brug af personlige værnemidler, sug samt det mest moderne fræseværktøj, formået at ophøjne arbejdsglæden så meget, at der kan fokuseres på kvalitet frem for gener.

Alle udfræsnings arbejde afsluttes med grundig nedskylning af facader, fuger, stillads og brolægning med højtryksrensning, lavt tryk og rigeligt vand. Dette sikrer optimal vedhæftning for den nye fuge og rent og sikkert arbejdsmiljø for alle andre faggrupper, der skal på stilladset efter os. Bortkørsel af affald er inkluderet i tilbud med mindre andet er aftalt.

%d bloggers like this: