Graffiti

Graffiti på andre folks ejendom er hærværk. Det er derfor vigtigt, at skaden bliver ved omkostningen. Det er præcis det, vi er gode til i Cortex. ”Hvad kan det betale sig at ofre på forebyggelse” og når skaden er sket, ”hvordan får vi graffiti’en fjernet uden at den underliggende facade/overflade tager skade”.

I Cortex sætter vi skånsomhed øverst. Hellere leve med rester af graffiti end en ødelagt overflade. Vi råder over alle relevante rensningsmetoder og når hedvandsrensning og malingsfjerner ikke er nok, har vi de nødvendige alternativer lige ved hånden. Det giver en anden måde at tænke graffiti på, som på længere sigt sikrer facadens overflade i at blive unødvendigt ødelagt eller unødvendigt nedslidt.

Graffiti eller ”tags” virker ofte som en underskrift eller en afmærkning af territorium – den første kalder på flere. Begrænsningen ligger derfor i at holde facaden ren for graffiti.

I Cortex har vi på graffitiområdet to måder at samarbejde på. Vi kan indgå en abonnementsaftale eller vi kan fjerne graffiti billigst muligt i regning. Det svært at sige om den ene er bedre end den anden. Er man udsat for løbende graffiti hærværk er aftalen måske nemmest, men er man kun udsat for periodisk hærværk, vil regningsarbejde nok være billigst.

I Cortex arbejder vi med flere typer af antigraffiti beskyttelse. Ens for dem alle er, at de virker som en hinde, man sprøjter på, som forhindrer graffiti i at få vedhæftning på facadens overflade. Hinden forhindrer graffiti i at trænge ind i overfladen og efterlade ”skygger”. Den væsentligste begrundelse for at påføre antigraffiti er derfor at forhindre ødelæggelse og nedslidning af facadens overflade ved jævnlig fjernelse af graffiti.

Vi står naturligvis altid til rådighed med rådgivning og hjælp til at finde den billigste af de bedste løsninger.


%d bloggers like this: