Metal

  • Algevækst og overfladesnavs på metal og aluminiums overflader
  • Rust på jernkonstruktioner
  • Maling mm. på jernkonstruktioner

Overfladesnavs og algevækst på metaloverflader kan fjernes ved Cortex 02 – Hedvandsrensning. Skånsomhed og resultatets levetid kan elimineres ved brug af desinficeringsmiddel til eliminering af algekimen. Grundrens eller anden fedt og smuds opløsende rengøringsmiddel kan også hjælpe til at forbedre resultatet. Ældre eloxerede overflader kan fremstå lidt mat i gløden, her kan polerings midler måske peppe overfladen lidt op.

Mange ældre murstens byggerier er forstærket med jernkonstruktioner som i karnapper, forskellige former for overliggere, bjælkelag og vederlag. Til afrensning af gammel overfladebehandling og rust er sandblæsning yderst velegnet. Rensegraden SA 2,5 defineres som ren stålgrå, med rimelig ensartet jernoverflade, skabt ved sandblæsning. SA 2,5 anvendes ofte som beskrivelse af udfaldskrav til ny overfladebehandling. Inden opstart er det vigtigt at gennemskue de støvgener, sandblæsning kan have for inde og udemiljøer. Ofte kan mekaniske metoder, som roterende stålbørstning og pighugning være bedre alternativer.

I Cortex renser vi ofte maling og gammel overfladebehandling af stålkonstruktioner, som kraner og tanke. Rensningen her hænger ofte sammen med påføring af den nye overfladebehandling. Da vi er ikke specialister i påføring af nye overflader, vil vores rense indsats ofte skulle koordineres med en overflade behandler.

At overfladen skal fjernes og bunden samtidig bruges til en given viderebehandling, kan gøre valget af metode vanskeligt, men samtidig væsentligt for hele processen. Den viden bunder i knowhow og erfaring, som vi i Cortex har erhvervet i vores daglige arbejde. Den stiller vi gerne til rådighed ved såvel udførelse som projektering.

Ovenstående er overordnede betragtninger. I den aktuelle sag bør der altid udføres prøverensning, om ikke andet så i forbindelse med opstart. Det endelige udfaldskrav bør altid indeholde aftaler om renhedsgrad, ensartethed og evt. maksimal beskadigelsesgrad. 


%d bloggers like this: