Om afrensning

Case 1 – Oslo Storting

Man kunne forestille sig afrensning af en gammel murstensfacade på en fredet bygning. Facaden er uensartet sort af forureningsdannelse og gips og man ønsker en pæn, lys, præsentabel og imødekommende facade. Ved prøverensninger fastlægges en renhedsgrad der er tilfredsstillende, som sikrer ensartethed, på en måde hvor selv de mest nedslidte og mørkeste arealer kan renses tilstrækkeligt uden at tage skade. Faktorer som; økonomi, miljø og æstetik kan derfor være afgørende for valg af metode. 

Når en overflade skal fjernes vil det være naturligt at tage hensyn til; Økonomi, udfaldskrav, ruhed, grad af mineralskhed, diffusionsåbenhed og renhed.

Case 2 – Sandblæst Facade

Vi kunne stå overfor en typisk pudset og ornamenteret gadefacade, som har været malet med, de igennem årene anvendte, malingstyper af olie og plastik. Der konstateres dårlig vedhæftning, afskalning, manglende diffusionsåben puds. Under lagene af gammel maling fremstår ornamentikken tilsyneladende i god stand. Målet er en skarp, pæn og velholdt facade som er diffusionsåben og let at vedligeholde. Prøveafrensningen viser, at pudsen står fint på plane flader og efterlader en mineralsk let ru bund, som giver god vedhæftning til et oprettende tyndpudslag. Ornamentikkens profileringer tager for stor skade ved blæserensning, men står som intakt overflade og skarpe profiler efter kemisk afrensning. Kemisk afrensning af maling er væsentlig dyrere end vådsandblæsning, men den sparede genopretning af profilerne overstiger meromkostningen til valg af den dyrere metode. Bunden er intakt men ikke helt mineralsk, hvilket kan have betydning for valget af maling.

Man kan have opfattelsen af, at der findes ligeså mange cases som der findes ejendomme og holdninger. Ovenstående viser i hvert fald at valget af metode til afrensning er væsentligt for hele processen i en facaderenovering. Det er derfor vigtigt at forundersøgelser og planlægning udføres grundigt.

I Cortex er vi altid parate til at dele vores viden og erfaring med såvel bygherrer, rådgivere og udførende. Vi sætter en ære i at finde den bedste og billigste vej til målet hver gang. 

Der kan tales meget om maskineriets og metodernes muligheder, men vi kommer ikke uden om vigtigheden af operatørens engagement og kvalifikationer. Rensning er en hånd/øje koordination der kræver stor erfaring og rutine at kunne gentage så ofte, at resultatet bliver ensartet. Uddannelsen som facaderenser er ikke officiel, som i mange af de andre håndværksfag. Det er derfor vigtigt at have et miljø og en kultur der tilgodeser ydmyghed, dygtighed og udvikling. Det arbejder vi hver dag hårdt på at fastholde i Cortex.

%d bloggers like this: